Menu Zamknij

O Kancelarii

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.
Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
Komornik jest organem władzy publicznej wzakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.
Komornik sądowy wykonuje czynności według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, bezstronnością, rzetelnością oraz sprawnością.
Właściwość terytorialna Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe Tomasza Olaka pokrywa się z właściwością Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie na obszarze dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Wawer oraz Wesoła i Rembertów.

 

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Drogą elektroniczną komornik może także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, z których może być prowadzona egzekucja. Wyżej wymienione zapytanie jest bezpłatne.

 

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rejestr przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze

W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.
Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na poniższej stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu / Złożenie wniosku do komornika.

System Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika

System Ognivo daje możliwość skierowania elektronicznego zapytania do banków o rachunki bankowego dłużnika. Lista instytucji współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Każde pojedyncze zapytanie jest dodatkowo płatne, w związku z tym wierzyciel chcąc skorzystać z tego sposobu ustalenia majątku dłużnika powinien złożyć stosowny wniosek oraz uiścić zaliczkę. Ponadto, we wniosku wierzyciel powinien wskazać konkretne banki, do których takie zapytanie ma być skierowane.
Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A

E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS

Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.